March 03, 2012

Em hứa là E sẽ không thế nữa...

Cả nhà ơi, cả nhà giúp E với, E bị một bệnh hơi bị nguy hiểm mà E ko có cách nào để kiềm chế nó, đó là bệnh... thèm chửi! hic, lần đầu tiên trong cuộc đời E, E muốn chửi một trận cho đã, cho sướng, nhưng chả hiểu sao mỗi lần E mở miệng ra là cứ đơ cả ra ý vì ngôn ngữ của E trong lĩnh vực này nó hơi bị... kém & thiếu thốn.
Mong là được chửi 1 lần cho đã rùi... thôi quá! hic!

1 comment: