September 26, 2011

The LoveNhớ là thứ cảm giác chơi vơi nhưng lại đeo bám dai dẳng
Quên là cảm giác tạm thời để đánh lừa nỗi nhớ
Đôi khi ta tự hỏi mình liệu tình yêu có thật không? - Chỉ bởi ta đang yêu quá thật mà thôi.