November 30, 2012

Có những nỗi đau...


Có những nỗi đau không thể gọi thành tên, không thể nói ra và không ai có thể hiểu được.
Cách tốt nhất để sống với nỗi đau ấy là yêu thương mình thật nhiều =))