July 18, 2012

Let's grow up!!!


Tình yêu là trò chơi của những đứa trẻ chưa lớn.
Đã đến lúc phải lớn rồi!!!


1 comment:

  1. oh yeah, nhớn rồi nên yêu kiểu nhớn rồi nhé :-))

    ReplyDelete